Het VIP-Besluit

Je vindt iemand al heel snel leuk of niet. Je hebt vertrouwen in een vreemde of niet, zijn gezicht staat je aan of niet. Je hebt het gevoel dat je project gaat lukken of niet. je trekt je kleren snel aan en het ziet er nog uit ook. Dat gaat vaak ook goed bij besluiten.

Maar we nemen voor ingewikkelde zaken te weinig tijd. We komen tot conclusies op basis van de informatie die we direct voor ons zien. Daniel Kahneman noemt dat het Spotlight-effect: de neiging om alleen te zien waar de lichtspot op staat gericht. Daar komen we heel ver mee, omdat we in veel gevallen kunnen bouwen op de ervaring en kennis van anderen. Als het ingewikkelder wordt en onze ervaring te boven gaat, of onze ervaring zit helder denken in de weg, dan moeten we stappen inbouwen om te komen tot betere besluiten. Dan moeten we werken volgens de methode VIP-Besluit.

Het VIP – besluit: is een vaste manier van werken om tot een goed besluit te komen waarbij je denkfouten probeert te voorkomen. De VIP, de belangrijkste persoon, is de ander, die tegendenkt en je voor fouten behoedt

  1. Verken het probleem, stel je oordeel uit
  2. Informeer je goed en laat tegendenkers toe
  3. Probleemstelling in beeld brengen met opties
  4. – sudderen

Besluit nemen

Vergeet niet te toetsen of het inderdaad goed uitpakt of dat je iets moet bijstellen.