Verhaal

Lees hier mijn essay over het herontwerpen van de democratie. De democratie veranderde met mijn familie. Reacties zijn welkom!

Democratie en mijn familie

Het geslacht Albeda was een geslacht van boerenknechten. Ze betaalden rond 1848 niet genoeg belasting om stemrecht te hebben. En veel mensen zullen gedacht hebben dat het misschien wel zo verstandig was om hen geen kiesrecht te geven.

Mijn overgrootouders hadden geen stemrecht. De Grondwetsherziening van 1848 die de basis legde voor ons stelsel en de Gemeentewet van 1851 (met rechtstreekse verkiezing van de gemeenteraad) bracht niet veel democratie voor mijn familie.

Mijn overgrootvader Willem Albeda was landarbeider die in conflict kwam met de boer waar hij werkte. Hij nam boos ontslag. Dat was nogal wat, want werkloosheid midden in de winter betekende geen geld en de kerk wilde zo’n revolutionair niet steunen.

De zoon van Willem Albeda, mijn opa, – waar het conflict van Willem over ging-  was op weg om ook boerenknecht te worden. Maar iets veranderde dat.

Mijn vader ging naar de MULO, bleek goed genoeg te kunnen leren voor de HBS en kreeg zelfs een beurs om te kunnen studeren. Het werd helaas geen theologie zoals mijn opa graag had gezien..

Bij mijn vader thuis in zijn jeugd werd veel gesproken over maatschappelijke organisaties als de kerk en de vakbeweging. In mijn opa’s jeugd ook.

In mijn jeugd thuis niet: mijn vader was al voortdurend bezig met politiek en was hij thuis, dan las hij vooral veel. Maar inmiddels gebeurt het weer. Hoe staat dat bij jou thuis?

 

 

 

 

Volg ons

Twitter facebook