Politici communiceren direct met kiezers

Facebook en Twitter zijn voor politici ideale media om zonder tussenkomst van een kritische pers te communiceren met de kiezer. Trump heeft dat laten zien in de VS, ook hier in Nederland was goede en slimme inzet op sociale media doorslaggevend.

Dat betekent ook dat politici partijpropaganda ongefilterd verzenden. Politici maken zich daarbij, soms bewust, schuldig aan het verspreiden van nepnieuws. Ook buitenlandse mogendheden kruipen bij die rechtstreekse communicatie om mensen te beïnvloeden.

Vroeger selecteerden kranten nieuws en checkten ze het nieuws. Nu moeten wij kiezers zelf onderscheid maken tussen wat klopt en wat niet. Dat checken we weer meestal bij mensen zoals wijzelf, met een gekleurde bril.

Lokale pers zoals we die kenden is vrijwel verdwenen.

(Overigens is het natuurlijk fantastisch dat we rechtstreeks kunnen communiceren met politici! we leren er vanzelf beter mee omgaan)