Houd instituties inclusief

Het overheidsapparaat erg groot is geworden en is veraf komen te staan van de buurtbewoners die er op moeten vertrouwen. Uit internationaal onderzoek blijkt dat onze ambtenaren en onze rechterlijke macht goed functioneren. De overheid moet maatwerk gaan leveren en dat is in volle gang. Maar wie weet hoe ze werken, hoe zorgvuldig ze dat doen? De rechtsstaat moet weer naar de mensen toe en terug naar de bron waar het mee begon om geschillen op te lossen.

Dat lijkt langzaam te gaan, maar kijk naar het sociale domein en je ziet grote veranderingen. Kijk naar mediation dat een grote vlucht heeft genomen. Toch wat aanzetten om de overheid en de rechterlijke macht meer burgergericht te maken. Het thema is niet controle vergroten, maar feedback versterken

  1. Zet meer burenrechters in. De burenrechter spreekt recht in de buurt en laat mensen zien hoe een inclusieve juridische procedure werkt. De Burenrechter helpt buren bij het vinden van een duurzame oplossing voor een conflict als buurtbemiddeling geen uitweg meer biedt. De Burenrechter bekijkt daarvoor altijd de situatie ter plekke. Eerst kijkt de Burenrechter of er via een gesprek een oplossing mogelijk is. Blijft het conflict bestaan, dan kan de Burenrechter een beslissing nemen waaraan de buren gebonden zijn. Zo leren de mensen in de buurt hoe zorgvuldig onze rechtspraak werkt. Tegelijk ziet de rechter beter wat er in de wijk gebeurt
  2. Laat bewoners de ambtenaren feedback geven. We leven met de fictie dat de gemeenteraad alle besluiten en manieren van werken van het ambtenarenapparaat kunnen controleren. Ondertussen verwachten we van de ambtenaren maatwerk en inspelen op de persoonlijke situatie (en dus binnen ruime kaders zelf beslissen.
    We kunnen starten met het invoeren van De Tweede Mening: een burgerjury om in beroep te gaan bij bewoners tegen een beslissing van de gemeente rond het sociale domein. De ambtenaren leren veel door te kijken hoe een burgerjury oordeelt, wat goed gaat en wat niet. De mensen worden uit hun klantenrol gehaald, want ze bedenken dat je wat je de een gunt ook een ander moet gunnen en dat brengt kosten met zich mee. Met burgeraudits en de Tweede Mening krijgt de ambtenaar meer directe feedback Alles binnen het door de gemeenteraad vastgelegde kader!
  3. Herstel het opbouwwerk volledig in ere