1848

Huis van Thorbecke: krot of stevig bouwwerk?

Zonder het revolutiejaar 1848 had de Koning niet de macht afgestaan.

Thorbecke nam op 2 december 1844 het initiatief tot herziening van de Grondwet (invoering ministeriële verantwoordelijkheid en rechtstreekse verkiezingen Tweede Kamer volgens censuskiesrecht). De Tweede Kamer weigerde zijn voorstel in behandeling te nemen; de voorstellen waren ‘on-Nederlands’. Pas nadat de Koning was geschrokken van revolutiejaar 1848 gaf hij Thorbecke de opdracht de Grondwet te herzien. In 1851 werd de eerste Gemeentewet ingevoerd. Wij hadden de macht veroverd op de koning. Het systeem van Thorbecke was niet af, maar dat hoefde ook niet. Het hield ruimte voor tegenstrevende krachten. Het systeem van 1848 heeft ruimte geboden voor veel vernieuwing en verandering. En heette het democratie? Vrije verkiezingen was wat anders dan stemrecht voor iedereen. In 1858 werd Willem Albeda geboren, mijn overgrootvader.

Sindsdien kregen we politieke partijen, schaalvergroting en andere manieren van communicatie.

In 1919 kregen we pas echt algemeen kiesrecht